ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอสวนผึ้ง

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล อำเภอ
1 กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) เขต 1 8 ตะนาวศรี สวนผึ้ง
2 บ้านสวนผึ้ง เขต 1 8 ตะนาวศรี สวนผึ้ง
3 บ้านท่ามะขาม เขต 1 8 ตะนาวศรี สวนผึ้ง
4 รุจิรพัฒน์ เขต 1 8 ตะนาวศรี สวนผึ้ง
5 วัดเขาไก่แจ้ เขต 1 8 ท่าเคย สวนผึ้ง
6 บ้านชัฎหนองหมี เขต 1 8 ท่าเคย สวนผึ้ง
7 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ เขต 1 8 ท่าเคย สวนผึ้ง
8 วัดเขากลิ้ง(รุ่งเจริญธรรม) เขต 1 8 ท่าเคย สวนผึ้ง
9 บ้านมะขามเอน เขต 1 8 ท่าเคย สวนผึ้ง
10 สมนึกวิทิศวรการ เขต 1 8 ท่าเคย สวนผึ้ง
11 บ้านกล้วย เขต 1 8 ป่าหวาย สวนผึ้ง
12 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 เขต 1 8 ป่าหวาย สวนผึ้ง
13 บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) เขต 1 8 ป่าหวาย สวนผึ้ง
14 อนุบาลสวนผึ้ง เขต 1 8 ป่าหวาย สวนผึ้ง
15 บ้านหนองขาม เขต 1 8 ป่าหวาย สวนผึ้ง
16 บ้านทุ่งศาลา เขต 1 8 ป่าหวาย สวนผึ้ง
17 ชุมชนบ้านบ่อ เขต 1 8 สวนผึ้ง สวนผึ้ง
18 บ้านตะโกล่าง เขต 1 8 สวนผึ้ง สวนผึ้ง
19 สินแร่สยาม เขต 1 8 สวนผึ้ง สวนผึ้ง
20 วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) เขต 1 8 สวนผึ้ง สวนผึ้ง
21 บ้านห้วยผาก เขต 1 8 สวนผึ้ง สวนผึ้ง