ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอบางแพ

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล อำเภอ
1 วัดดอนพรม เขต 2 บางแพที่ 1 ดอนคา บางแพ
2 วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) เขต 2 บางแพที่ 1 ดอนคา บางแพ
3 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) เขต 2 บางแพ 1 ดอนคา บางแพ
4 วัดดอนสาลี เขต 2 บางแพที่ 1 ดอนใหญ่ บางแพ
5 วัดตาลเตี้ย เขต 2 บางแพที่ 2 ดอนใหญ่ บางแพ
6 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) เขต 2 บางแพ 2 ดอนใหญ่ บางแพ
7 วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) เขต 2 บางแพ 2 ดอนใหญ่ บางแพ
8 วัดเหนือ เขต 2 บางแพ บางแพ
9 วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) เขต 2 บางแพ ที่ 2 บางแพ บางแพ
10 บ้านกุ่ม เขต 2 บางแพ 2 บางแพ บางแพ
11 อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) เขต 2 บางแพ 2 บางแพ บางแพ
12 วัดดอนเซ่ง เขต 2 บางแพที่ 2 บางแพ บางแพ
13 วัดหนองม่วง เขต 2 บางแพ2 วังเย็น บางแพ
14 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) เขต 2 บางแพที่ 2 วังเย็น บางแพ
15 วัดหลวง เขต 2 บางแพ 2 วังเย็น บางแพ
16 วัดทำนบ เขต 2 บางแพที่ 2 วัดแก้ว บางแพ
17 วัดหนองเอี่ยน เขต 2 บางแพ 2 วัดแก้ว บางแพ
18 วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) เขต 2 บางแพ 1 วัดแก้ว บางแพ
19 วัดบ้านใหม่ เขต 2 โรงเรียนในฝัน วัดแก้ว บางแพ
20 วัดหัวโพ เขต 2 บางแพ ที่ 1 หัวโพ บางแพ
21 วัดแหลมทอง เขต 2 หัวโพ บางแพ
22 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) เขต 2 บางแพที่ 1 หัวโพ บางแพ
23 วัดสามัคคีธรรม เขต 2 บางแพที่ 1 โพหัก บางแพ
24 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก เขต 2 บางแพที่ 1 โพหัก บางแพ