ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอบ้านคา

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล อำเภอ
1 บ้านโป่งเจ็ด เขต 1 9 บ้านคา บ้านคา
2 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) เขต 1 9 บ้านคา บ้านคา
3 บ้านเก่าต้นมะค่า เขต 1 9 บ้านคา บ้านคา
4 อนุบาลบ้านคา เขต 1 9 บ้านคา บ้านคา
5 ประชาพัฒนาวิทย์ เขต 1 9 บ้านคา บ้านคา
6 บ้านลำพระ เขต 1 9 บ้านคา บ้านคา
7 บ้านโป่งกระทิงบน เขต 1 9 บ้านบึง บ้านคา
8 บ้านพุบอนบน เขต 1 9 บ้านบึง บ้านคา
9 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน เขต 1 9 บ้านบึง บ้านคา
10 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) เขต 1 9 บ้านบึง บ้านคา
11 น้ำตกห้วยสวนพลู เขต 1 9 บ้านบึง บ้านคา
12 บ้านโป่งกระทิงล่าง เขต 1 9 บ้านบึง บ้านคา
13 บ้านร่องเจริญ เขต 1 9 บ้านบึง บ้านคา
14 วัดยอดสุวรรณคีรี เขต 1 9 หนองพันจันทร์ บ้านคา
15 วัดหนองพันจันทร์ เขต 1 9 หนองพันจันทร์ บ้านคา
16 วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) เขต 1 9 หนองพันจันทร์ บ้านคา
17 บ้านหนองโก เขต 1 9 หนองพันจันทร์ บ้านคา
18 บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) เขต 1 9 หนองพันจันทร์ บ้านคา
19 อบต.ตะนาวศรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะนาวศรี สวนผึ้ง บ้านคา
20 วัดเขาไก่แจ้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเคย สวนผึ้ง บ้านคา
21 บ้านมะขามเอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเคย สวนผึ้ง บ้านคา
22 บ้านกล้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าหวาย สวนผึ้ง บ้านคา
23 บ้านหนองขาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าหวาย สวนผึ้ง บ้านคา
24 ห้วยน้ำหนัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะนาวศรี สวนผึ้ง บ้านคา
25 ทต.สวนผึ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสวนผึ้ง สวนผึ้ง บ้านคา
26 บ้านชัฎหนองหมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเคย สวนผึ้ง บ้านคา
27 บ้านผาปก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนผึ้ง สวนผึ้ง บ้านคา
28 บ้านทุ่งศาลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าหวาย สวนผึ้ง บ้านคา
29 บ้านตะโกล่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนผึ้ง สวนผึ้ง บ้านคา
30 บ้านห้วยผาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะนาวศรี สวนผึ้ง บ้านคา
31 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเคย สวนผึ้ง บ้านคา
32 สมนึกวิทิศวรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเคย สวนผึ้ง บ้านคา
33 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 (บ้านทุ่งแหลม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าหวาย สวนผึ้ง บ้านคา
34 ทต.บ้านชัฎป่าหวาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย สวนผึ้ง บ้านคา