ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอเมืองราชบุรี

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล
1 จันทคามวิทยา เขต 1 3 คุ้งน้ำวน
2 ชุมชนวัดคูบัว เขต 1 1 คูบัว
3 บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) เขต 1 2 หินกอง
4 บ้านเขากรวด เขต 1 2 เกาะพลับพลา
5 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) เขต 1 3 คุ้งน้ำวน
6 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เขต 1 2 เกาะพลับพลา
7 วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) เขต 1 1 ดอนตะโก
8 วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) เขต 1 1 ดอนตะโก
9 วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) เขต 1 2 หลุมดิน
10 วัดท้ายเมือง เขต 1 3 พงสวาย
11 วัดบางกระ เขต 1 2 หนองกลางนา
12 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) เขต 1 3 โคกหม้อ
13 วัดบ้านโพธิ์ เขต 1 1 คูบัว
14 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา เขต 1 2 หนองกลางนา
15 วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) เขต 1 3 พิกุลทอง
16 วัดพเนินพลู เขต 1 3 บางป่า
17 วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) เขต 1 3 คุ้งกระถิน
18 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) เขต 1 2 หินกอง
19 วัดหนองตาหลวง เขต 1 1 หินกอง
20 วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) เขต 1 1 คูบัว
21 วัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) เขต 1 2 เกาะพลับพลา
22 วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) เขต 1 1 เจดีย์หัก
23 วัดห้วยไผ่ เขต 1 1 ห้วยไผ่
24 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) เขต 1 2 เจดีย์หัก
25 วัดอรุณรัตนคีรี เขต 1 1 ห้วยไผ่
26 วัดอัมพวัน เขต 1 3 บางป่า
27 วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) เขต 1 3 คุ้งกระถิน
28 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) เขต 1 2 เกาะพลับพลา
29 วัดเขางูสันติธรรม เขต 1 2 เจดีย์หัก
30 วัดเขาถ้ำกุญชร เขต 1 1 ห้วยไผ่
31 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) เขต 1 1 หน้าเมือง
32 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) เขต 1 2 เจดีย์หัก
33 วัดเหนือวน เขต 1 3 คุ้งน้ำวน
34 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) เขต 1 1 คูบัว
35 วัดโพธิ์ดก เขต 1 1 อ่างทอง
36 วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม เขต 1 3 สามเรือน
37 วัดโสดาประดิษฐาราม เขต 1 2 เขาแร้ง
38 วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) เขต 1 1 อ่างทอง
39 วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) เขต 1 1 ดอนตะโก
40 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม เขต 1 3 บ้านไร่
41 วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) เขต 1 3 บางป่า
42 อนุบาลราชบุรี เขต 1 2 หน้าเมือง
43 อนุบาลเมืองราชบุรี เขต 1 1 อ่างทอง
44 เทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) ท้องถิ่น - หน้าเมือง
45 เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ท้องถิ่น หน้าเมือง
46 เทศบาล 2 (วัดช่องลม) ท้องถิ่น หน้าเมือง
47 เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง ท้องถิ่น หน้าเมือง
48 เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) ท้องถิ่น หน้าเมือง
49 เทศบาล 3 ประชายินดี ท้องถิ่น หน้าเมือง
50 เทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) ท้องถิ่น หน้าเมือง
51 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ท้องถิ่น หน้าเมือง
52 เทศบาลตำบลหลักเมือง ท้องถิ่น หน้าเมือง
53 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) ท้องถิ่น หน้าเมือง
54 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) ท้องถิ่น หน้าเมือง
55 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา  เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
56 กองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา  เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
57 ดรุณาราชบุรี เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
58 ดรุณาราชบุรี เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
59 ดรุณาวิเทศศึกษา  เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
60 ดำเนินวิทยา เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
61 ดุสิตวิทยา เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
62 ธรรมจารินีวิทยา เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
63 ธีรศาสตร์ เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
64 นารีวิทยา  เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
65 นารีวุฒิ เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
66 บ้านโป่งวิทยาคม เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
67 พัชรวิทยา เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
68 พิบูลสงครามอุปถัมภ์  เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
69 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
70 ราษฎร์บำรุงวิทย์ เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
71 วังตาลวิทยา เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
72 วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
73 วันทามารีอา ราชบุรี เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
74 วิชัยวิชาคม เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
75 สมศักดิ์วิทยา เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
76 สายสมบูรณ์  เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
77 สารสิทธิ์พิทยาลัย เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
78 สุริยวงศ์  เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
79 อนุบาลชูใจ  เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
80 อนุบาลธรรมนิตย์ เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
81 อนุบาลภัททณี  เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
82 อนุบาลวัดสนามชัย สุตกิจวิทยา เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
83 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์  เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
84 อนุบาลสุชาดา เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
85 อภิบาลกุลบุตร เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
86 อุดมวิทยา เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
87 ฮกเฮง เอกชน โรงเรียนเอกชนการศึกษาสงเคราะห์ หน้าเมือง
88 ฮั้วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
89 เจี้ยไช้ เอกชน โรงเรียนเอกชนการศึกษาสงเคราะห์ หน้าเมือง
90 เทพวิทยา เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
91 เทพินทร์พิทยา เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
92 เพ็ญวิวัฒน์วิทยา เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
93 เรืองวิทย์พระหฤทัย เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง
94 แย้มวิทยการ เอกชน โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา หน้าเมือง