ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอจอมบึง

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล
1 ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) เขต 1 6 รางบัว
2 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เขต 1 6 จอมบึง
3 บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) เขต 1 6 จอมบึง
4 บ้านทุ่งแจง เขต 1 7 แก้มอ้น
5 บ้านทุ่งแฝก เขต 1 7 แก้มอ้น
6 บ้านพุตะเคียน เขต 1 7 แก้มอ้น
7 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง เขต 1 7 แก้มอ้น
8 บ้านพุแค เขต 1 6 ปากช่อง
9 บ้านรางม่วง เขต 1 6 จอมบึง
10 บ้านรางเฆ่ เขต 1 7 แก้มอ้น
11 บ้านวังปลา เขต 1 7 แก้มอ้น
12 บ้านสันดอน เขต 1 7 แก้มอ้น
13 บ้านหนองกระทุ่ม เขต 1 6 จอมบึง
14 บ้านหนองขนาก เขต 1 6 จอมบึง
15 บ้านหนองตาเนิด เขต 1 6 ปากช่อง
16 บ้านหนองนกกะเรียน เขต 1 6 รางบัว
17 บ้านหนองปรือ เขต 1 7 เบิกไพร
18 บ้านหนองปากชัฎ เขต 1 7 แก้มอ้น
19 บ้านหนองศาลเจ้า เขต 1 6 เบิกไพร
20 บ้านหนองสีนวล เขต 1 7 ด่านทับตะโก
21 บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) เขต 1 6 รางบัว
22 บ้านหนองไก่เถื่อน เขต 1 7 ด่านทับตะโก
23 บ้านหนองไผ่ เขต 1 6 ปากช่อง
24 บ้านหุบพริก เขต 1 7 ด่านทับตะโก
25 บ้านห้วยท่าช้าง เขต 1 7 ด่านทับตะโก
26 บ้านเบิกไพร เขต 1 7 เบิกไพร
27 บ้านโกรกสิงขร เขต 1 7 ด่านทับตะโก
28 มหาราช๗ เขต 1 7 แก้มอ้น
29 วัดชัฏใหญ่ เขต 1 6 รางบัว
30 วัดด่านทับตะโก เขต 1 7 ด่านทับตะโก
31 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) เขต 1 6 ปากช่อง
32 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง เขต 1 6 ปากช่อง
33 วัดหนองบัวค่าย เขต 1 6 รางบัว
34 วัดเขาปิ่นทอง เขต 1 6 ปากช่อง
35 วันครู 2503 (บ้านหนองบัว) เขต 1 6 จอมบึง
36 อนุบาลจอมบึง เขต 1 6 จอมบึง
37 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) เขต 1 7 ด่านทับตะโก
38 บ้านห้วยยาง เขต 2 6 ปากช่อง
39 ชุมชนบ้านดอนเซ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางแพ จอมบึง
40 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก จอมบึง
41 ด่านทับตะโก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลด่านทับตะโก พิกุลทอง
42 ตำบลดอนกรวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกรวย จอมบึง
43 ตำบลหัวโพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวโพ แก้มอ้น
44 บ้านช่องลาภ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองพันจันทร์ จอมบึง
45 บ้านดอนฟักทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขุนพิทักษ์ จอมบึง
46 บ้านดอนมะขามเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวโพ บ้านไร่
47 บ้านตลาดควาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมบึง จอมบึง
48 บ้านทุ่งกระถิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านทับตะโก ด่านทับตะโก
49 บ้านพุแค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง คุ้งกระถิน
50 บ้านรางสีหมอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านัด จอมบึง
51 บ้านลำพระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านคา จอมบึง
52 บ้านหนองกระทุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมบึง บ้านผึ้ง
53 บ้านหนองจอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองพันจันทร์ จอมบึง
54 บ้านหนองชะนาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง แก้มอ้น
55 บ้านหนองตาเนิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง รางบัว
56 บ้านหนองสีนวล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านทับตะโก บ้านผึ้ง
57 บ้านหนองเอี่ยน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดแก้ว แก้มอ้น
58 บ้านหุบพริก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านทับตะโก บ้านผึ้ง
59 บ้านห้วยท่าช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านทับตะโก ด่านทับตะโก
60 บ้านห้วยสวนพลู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านบึง ดอนแร่
61 บ้านแก้มอ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก้มอ้น จอมบึง
62 บ้านแหลมทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวโพ แก้มอ้น
63 บ้านโกรกสิงขร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านทับตะโก จอมบึง
64 บ้านโป่งกระทิงบน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านบึง จอมบึง
65 บ้านโป่งกระทิงล่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านบึง จอมบึง
66 ประสาทสิทธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จอมบึง
67 ร.ร.บ้านหนองปรือ ม.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เบิกไพร พิกุลทอง
68 ร.ร.บ้านหนองศาลเจ้า ม.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เบิกไพร พิกุลทอง
69 วัดกลางวังเย็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางแพ ดอนแร่
70 วัดคูหาสวรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สี่หมื่น จอมบึง
71 วัดชาวเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านไร่ จอมบึง
72 วัดดอนสาลี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนใหญ่ แก้มอ้น
73 วัดทำนบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดแก้ว แก้มอ้น
74 วัดท่าราบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางแพ จอมบึง
75 วัดท่าเรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพงพวย จอมบึง
76 วัดบัวงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบัวงาม บ้านไร่
77 วัดบางแพใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางแพ จอมบึง
78 วัดบ้านใหม่บุปผาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดแก้ว จอมบึง
79 วัดบ้านไร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านไร่ จอมบึง
80 วัดยอดสุวรรณคีรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองพันจันทร์ จอมบึง
81 วัดสามัคคีธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพหัก จอมบึง
82 วัดหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางแพ จอมบึง
83 วัดหลักหกรัตนาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จอมบึง
84 วัดอมรญาติสมาคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านัด จอมบึง
85 วัดอุบลวรรณา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จอมบึง
86 วัดเวฬุวนาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนไผ่ พิกุลทอง
87 วัดแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดแก้ว จอมบึง
88 วัดโชติทายการาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก จอมบึง
89 วัดใหญ่โพหัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพหัก จอมบึง
90 สันติมโนประชาสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านคา ดอนแร่
91 หนองนกกระเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รางบัว รางบัว
92 หนองพันจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองพันจันทร์ จอมบึง
93 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ บ้านลำน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนใหญ่ บ้านไร่
94 อนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาหลวง บ้านผึ้ง
95 อนุบาลบ้านคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านคา จอมบึง
96 อบต.ดอนคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนคา บ้านไร่
97 อบต.ดอนไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนไผ่ พิกุลทอง
98 อบต.ปากช่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง คุ้งกระถิน
99 อบต.รางบัว (ร.ร.วัดรางบัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รางบัว ด่านทับตะโก
100 อบต.วัดดอนใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนใหญ่ แก้มอ้น
101 อบต.เบิกไพร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เบิกไพร ด่านทับตะโก
102 เนกขัมเจริญวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพงพวย จอมบึง
103 แสงส่องหล้า2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนคลัง จอมบึง