ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอสวนผึ้ง

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล
1 กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) เขต 1 8 ตะนาวศรี
2 ชุมชนบ้านบ่อ เขต 1 8 สวนผึ้ง
3 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 เขต 1 8 ป่าหวาย
4 บ้านกล้วย เขต 1 8 ป่าหวาย
5 บ้านชัฎหนองหมี เขต 1 8 ท่าเคย
6 บ้านตะโกล่าง เขต 1 8 สวนผึ้ง
7 บ้านทุ่งศาลา เขต 1 8 ป่าหวาย
8 บ้านท่ามะขาม เขต 1 8 ตะนาวศรี
9 บ้านมะขามเอน เขต 1 8 ท่าเคย
10 บ้านสวนผึ้ง เขต 1 8 ตะนาวศรี
11 บ้านหนองขาม เขต 1 8 ป่าหวาย
12 บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) เขต 1 8 ป่าหวาย
13 บ้านห้วยผาก เขต 1 8 สวนผึ้ง
14 รุจิรพัฒน์ เขต 1 8 ตะนาวศรี
15 วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) เขต 1 8 สวนผึ้ง
16 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ เขต 1 8 ท่าเคย
17 วัดเขากลิ้ง(รุ่งเจริญธรรม) เขต 1 8 ท่าเคย
18 วัดเขาไก่แจ้ เขต 1 8 ท่าเคย
19 สมนึกวิทิศวรการ เขต 1 8 ท่าเคย
20 สินแร่สยาม เขต 1 8 สวนผึ้ง
21 อนุบาลสวนผึ้ง เขต 1 8 ป่าหวาย