ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอบ้านโป่ง

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล
1 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง เขต 2 บ้านโป่งที่3 สวนกล้วย
2 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) เขต 2 บ้านโป่งที่ 4 กรับใหญ่
3 ชุมชนวัดท่าผา เขต 2 บ้านโป่งที่ 4 ท่าผา
4 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ เขต 2 กลุ่มโรงเรียนบ้านโป่ง 1 หนองปลาหมอ
5 บ้านดอนไม้ลาย เขต 2 สพป.รบ.2 เขาขลุง
6 บ้านลาดใหญ่ เขต 2 บ้านโป่งที่ 3 หนองอ้อ
7 บ้านหนองคา เขต 2 บ้านโป่ง 2 บ้านม่วง
8 บ้านหนองไก่ขัน เขต 2 บ้านโป่ง 1 เขาขลุง
9 บ้านห้วยยาง เขต 2 บ้านโป่งที่ 1 เขาขลุง
10 บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) เขต 2 เขาขลุง
11 วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) เขต 2 บ้านโป่ง 3 หนองอ้อ
12 วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) เขต 2 บ้านโป่งที่ 4 ท่าผา
13 วัดตาผา เขต 2 บ้านโป่ง 2 นครชุมน์
14 วัดตาล เขต 2 บ้านโป่งที่ 2 คุ้งพยอม
15 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) เขต 2 บ้านโป่งที่3 หนองกบ
16 วัดบ้านฆ้องน้อย เขต 2 บ้านโป่ง4 ท่าผา
17 วัดมาบแค เขต 2 บ้านโป่ง 1 หนองปลาหมอ
18 วัดม่วง เขต 2 บ้านโป่ง 2 บ้านม่วง
19 วัดยางหัก เขต 2 บ้านโป่งที่ 4 ท่าผา
20 วัดลาดบัวขาว เขต 2 บ้านโป่ง 2 ลาดบัวขาว
21 วัดลำพยอม เขต 2 บ้านนโป่งที่ 2 คุ้งพยอม
22 วัดสระสี่มุม เขต 2 บ้านโป่ง 1 เขาขลุง
23 วัดสัมมาราม เขต 2 เขาขลุง
24 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) เขต 2 บ้านโป่งที่ 3 หนองกบ
25 วัดหนองกลางด่าน เขต 2 บ้านโป่งที่4 กรับใหญ่
26 วัดหนองประทุน เขต 2 บ้านโป่งที่4 กรับใหญ่
27 วัดหนองปลาดุก เขต 2 บ้านโป่ง 3 หนองกบ
28 วัดหนองหญ้าปล้อง เขต 2 บ้านโป่ง 3 สวนกล้วย
29 วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) เขต 2 บ้านโป่ง 1 หนองปลาหมอ
30 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) เขต 2 บ้านโป่งที่ 3 หนองอ้อ
31 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) เขต 2 กรับใหญ่
32 วัดหัวหิน เขต 2 บ้านโป่ง 2 นครชุมน์
33 วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 เขต 2 บ้านโป่ง 3 หนองอ้อ
34 วัดหุบกระทิง เขต 2 บ้านโป่ง 2 เบิกไพร
35 วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) เขต 2 บ้านโป่งที่ 3 ดอนกระเบื้อง
36 วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) เขต 2 บ้านโป่ง2 นครชุมน์
37 วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) เขต 2 บ้านโป่ง 4 กรับใหญ่
38 วัดเขาขลุง เขต 2 บ้านโป่งที่ 1 เขาขลุง
39 วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) เขต 2 บ้านโป่งที่ 1 เขาขลุง
40 วัดโกสินารายน์ เขต 2 บ้านโป่ง 4 ท่าผา
41 วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) เขต 2 บ้านโป่งที่ 3 ปากแรต
42 วัดโพธิ์บัลลังก์ เขต 2 บ้านโป่งที่ 2 คุ้งพยอม
43 วัดโพธิ์รัตนาราม เขต 2 บ้านโป่งที่ 3 ปากแรต
44 วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) เขต 2 บ้านโป่ง2 นครชุมน์
45 วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) เขต 2 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 1 เขาขลุง
46 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) เขต 2 บ้านโป่ง 4 กรับใหญ่
47 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) เขต 2 บ้านโป่งที่ 2 เบิกไพร
48 โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) เขต 2 บ้านโป่งที่ 1 หนองปลาหมอ
49 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนกล้วย บ้านม่วง
50 ชุมชนวัดท่าผา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าผา เขาขลุง
51 ตำบลคุ้งพยอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุ้งพยอม หนองกบ
52 ตำบลปากแรต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากแรต สวนผึ้ง
53 ตำบลเขาขลุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาขลุง เบิกไพร
54 ทต.กระจับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระจับ สวนผึ้ง
55 ทต.กรับใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ปากแรต
56 ทต.ห้วยกระบอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้วยกระบอก สวนผึ้ง
57 บ้านหนองกบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกบ ลาดบัวขาว
58 บ้านหนองคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านม่วง หนองอ้อ
59 บ้านหนองน้ำขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกระเบื้อง เบิกไพร
60 บ้านหนองไก่ขัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาขลุง เบิกไพร
61 ร.ร.วัดสระตะโก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ เบิกไพร
62 ร.ร.อนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเบิกไพร เบิกไพร
63 ลาดบัวขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดบัวขาว สวนผึ้ง
64 วัดดอนเสลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าผา สวนผึ้ง
65 วัดตาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุ้งพยอม หนองกบ
66 วัดบ้านฆ้องน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าผา เขาขลุง
67 วัดมาบแค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ดอนกระเบื้อง
68 วัดยางหัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าผา สวนผึ้ง
69 วัดลำพยอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุ้งพยอม สวนผึ้ง
70 วัดสัมมาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาขลุง ปากแรต
71 วัดหนองหญ้าปล้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนกล้วย บ้านม่วง
72 วัดหุบกระทิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเบิกไพร เบิกไพร
73 วัดโกสินารายน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าผา สวนผึ้ง
74 วัดโพธิ์รัตนาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากแรต หนองอ้อ
75 หนองกบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกบ ลาดบัวขาว
76 หนองปลาดุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกบ หนองปลาหมอ
77 อบต.ดอนกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกระเบื้อง คุ้งพยอม
78 อบต.หนองอ้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองอ้อ สวนผึ้ง
79 เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ หนองปลาหมอ
80 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านโป่ง สวนผึ้ง