ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอบางแพ

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล
1 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) เขต 2 บางแพที่ 2 วังเย็น
2 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก เขต 2 บางแพที่ 1 โพหัก
3 บ้านกุ่ม เขต 2 บางแพ 2 บางแพ
4 วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) เขต 2 บางแพที่ 1 ดอนคา
5 วัดดอนพรม เขต 2 บางแพที่ 1 ดอนคา
6 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) เขต 2 บางแพที่ 1 หัวโพ
7 วัดดอนสาลี เขต 2 บางแพที่ 1 ดอนใหญ่
8 วัดดอนเซ่ง เขต 2 บางแพที่ 2 บางแพ
9 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) เขต 2 บางแพ 2 ดอนใหญ่
10 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) เขต 2 บางแพ 1 ดอนคา
11 วัดตาลเตี้ย เขต 2 บางแพที่ 2 ดอนใหญ่
12 วัดทำนบ เขต 2 บางแพที่ 2 วัดแก้ว
13 วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) เขต 2 บางแพ ที่ 2 บางแพ
14 วัดบ้านใหม่ เขต 2 โรงเรียนในฝัน วัดแก้ว
15 วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) เขต 2 บางแพ 2 ดอนใหญ่
16 วัดสามัคคีธรรม เขต 2 บางแพที่ 1 โพหัก
17 วัดหนองม่วง เขต 2 บางแพ2 วังเย็น
18 วัดหนองเอี่ยน เขต 2 บางแพ 2 วัดแก้ว
19 วัดหลวง เขต 2 บางแพ 2 วังเย็น
20 วัดหัวโพ เขต 2 บางแพ ที่ 1 หัวโพ
21 วัดเหนือ เขต 2 บางแพ
22 วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) เขต 2 บางแพ 1 วัดแก้ว
23 วัดแหลมทอง เขต 2 หัวโพ
24 อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) เขต 2 บางแพ 2 บางแพ