ข้อมูลโรงเรียนภายใน อำเภอโพธาราม

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล
1 ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านสิงห์
2 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) เขต 2 โพธารามที่2 บ้านเลือก
3 ชุมชนวัดหนองโพ เขต 2 โพธาราม ที่ 2 หนองโพ
4 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน เขต 2 โพธาราม 3 เจ็ดเสมียน
5 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ เขต 2 โพธาราม 4 ท่าชุมพล
6 ธรรมาธิปไตย เขต 2 โพธาราม 3 คลองตาคต
7 บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม
8 บ้านหนองกระทุ่ม เขต 2 โพธาราม 2 หนองโพ
9 บ้านหนองกวาง เขต 2 โพธารามที่ 5 หนองกวาง
10 บ้านหนองครึม เขต 2 โรงเรียนขนาดเล็ก หนองกวาง
11 บ้านหนองตาพุด เขต 2 โพธารามที่ 5 ธรรมเสน
12 บ้านหนองสองห้อง เขต 2 โพธารามที่ 4 ชำแระ
13 บ้านหนองใยบัว เขต 2 โพธารามที่ 5 หนองกวาง
14 บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 เขต 2 โพธารามที่ 3 คลองตาคต
15 บ้านเกาะโพธิ์งาม เขต 2 โพธาราม3 คลองตาคต
16 บ้านเขาแหลม เขต 2 โพธาราม5 เขาชะงุ้ม
17 บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) เขต 2 โพธารามที่ 5 ธรรมเสน
18 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) เขต 2 โพธาราม 4 สร้อยฟ้า
19 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) เขต 2 โพธารามที่ 3 คลองตาคต
20 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) เขต 2 โพธารามที่ 3 คลองข่อย
21 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) เขต 2 โพธารามที่ 4 ท่าชุมพล
22 วัดช่องพราน เขต 2 โพธารามที่ 5 เตาปูน
23 วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) เขต 2 โพธารามที่ 2 ดอนกระเบื้อง
24 วัดดีบอน เขต 2 โพธารามที่1 บ้านฆ้อง
25 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) เขต 2 โพธารามที่ 4 ท่าชุมพล
26 วัดนางแก้ว เขต 2 โพธารามที่ 4 นางแก้ว
27 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านสิงห์
28 วัดบ่อมะกรูด เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านฆ้อง
29 วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) เขต 2 โพธารามที่ 1 โพธาราม
30 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) เขต 2 โพธาราม 3 คลองตาคต
31 วัดพระศรีอารย์ เขต 2 โพธารามที่ 2 บ้านเลือก
32 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) เขต 2 โพธารามที่ 3 คลองข่อย
33 วัดระฆังทอง เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม
34 วัดศรีประชุมชน เขต 2 โพธาราม ที่ 4 บางโตนด
35 วัดสนามชัย เขต 2 โพธาราม3 โพธาราม
36 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) เขต 2 โพธาราม 4 บางโตนด
37 วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) เขต 2 โพธารามที่ 4 สร้อยฟ้า
38 วัดหนองกลางดง เขต 2 โพธารามที่ 4 ชำแระ
39 วัดหนองมะค่า เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม
40 วัดหนองอ้อ เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านสิงห์
41 วัดหุบมะกล่ำ เขต 2 โพธารามที่ 2 บ้านเลือก
42 วัดเขาชะงุ้ม เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม
43 วัดเขาพระ เขต 2 โพธารามที่ 5 เตาปูน
44 วัดเขาส้ม เขต 2 โพธารามที่ 5 เขาชะงุ้ม
45 วัดแก้วฟ้า เขต 2 โพธารามที่5 ธรรมเสน
46 วัดโคกทอง เขต 2 โพธาราที่ 4 เตาปูน
47 วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) เขต 2 โพธารามที่ 2 บ้านเลือก
48 อนุบาลโพธาราม ฯ เขต 2 โพธารามที่ 1 บ้านสิงห์