ข้อมูลโรงเรียน ท้องถิ่น

นักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนทั้งหมด
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ เครือข่าย ตำบล อำเภอ
1 เทศบาล 2 (วัดช่องลม) ท้องถิ่น หน้าเมือง เมืองราชบุรี
2 เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) ท้องถิ่น หน้าเมือง เมืองราชบุรี
3 เทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) ท้องถิ่น หน้าเมือง เมืองราชบุรี
4 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ท้องถิ่น หน้าเมือง เมืองราชบุรี
5 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) ท้องถิ่น หน้าเมือง เมืองราชบุรี
6 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) ท้องถิ่น หน้าเมือง เมืองราชบุรี
7 เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ท้องถิ่น หน้าเมือง เมืองราชบุรี
8 เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง ท้องถิ่น หน้าเมือง เมืองราชบุรี
9 เทศบาล 3 ประชายินดี ท้องถิ่น หน้าเมือง เมืองราชบุรี
10 เทศบาลตำบลหลักเมือง ท้องถิ่น หน้าเมือง เมืองราชบุรี
11 เทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) ท้องถิ่น - หน้าเมือง เมืองราชบุรี