ข้อมูลโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 8 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 15 9 24
รวม อนุบาล 20 17 37
ป.1 3 10 13
ป.2 13 11 24
ป.3 14 7 21
ป.4 10 13 23
ป.5 15 10 25
ป.5 7 5 12
รวม ประถม 62 56 118
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 82 73 155
แผนที่โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม