ข้อมูลโรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 4 4 8
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 2 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 5 7
รวม อนุบาล 10 11 21
ป.1 5 8 13
ป.2 6 4 10
ป.3 4 2 6
ป.4 5 1 6
ป.5 0 3 3
ป.5 4 2 6
รวม ประถม 24 20 44
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 34 31 65
แผนที่โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา