ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 137 128 265
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 202 163 365
รวม อนุบาล 339 291 630
ป.1 223 195 418
ป.2 216 236 452
ป.3 241 221 462
ป.4 229 231 460
ป.5 230 217 447
ป.5 267 214 481
รวม ประถม 1406 1314 2720
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 1745 1605 3350
แผนที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี