ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 7 4 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 3 7
รวม อนุบาล 11 7 18
ป.1 4 9 13
ป.2 2 0 2
ป.3 9 3 12
ป.4 5 1 6
ป.5 4 3 7
ป.5 8 4 12
รวม ประถม 32 20 52
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 43 27 70
แผนที่โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)