ข้อมูลโรงเรียนวัดโพธิ์ดก

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 8 14
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 4 12
รวม อนุบาล 14 12 26
ป.1 17 4 21
ป.2 4 10 14
ป.3 6 7 13
ป.4 7 7 14
ป.5 6 4 10
ป.5 3 6 9
รวม ประถม 43 38 81
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 57 50 107
แผนที่โรงเรียนวัดโพธิ์ดก