ข้อมูลโรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 0 1
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 2 5
รวม อนุบาล 4 2 6
ป.1 0 1 1
ป.2 3 1 4
ป.3 3 1 4
ป.4 1 0 1
ป.5 4 3 7
ป.5 4 0 4
รวม ประถม 15 6 21
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 19 8 27
แผนที่โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)