ข้อมูลโรงเรียนมหาราช๗

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 17 19 36
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 22 21 43
รวม อนุบาล 39 40 79
ป.1 29 22 51
ป.2 20 14 34
ป.3 20 16 36
ป.4 14 19 33
ป.5 16 23 39
ป.5 25 18 43
รวม ประถม 124 112 236
ม.1 39 21 60
ม.2 26 24 50
ม.3 20 21 41
รวม มัธยม 85 66 151
รวม ทั้งหมด 248 218 466
แผนที่โรงเรียนมหาราช๗