ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งแจง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 9 9 18
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2 4 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 4 11
รวม อนุบาล 18 17 35
ป.1 7 5 12
ป.2 9 8 17
ป.3 6 3 9
ป.4 5 10 15
ป.5 5 3 8
ป.5 6 2 8
รวม ประถม 38 31 69
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 56 48 104
แผนที่โรงเรียนบ้านทุ่งแจง