ข้อมูลโรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 7 1 8
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 9 12
รวม อนุบาล 10 10 20
ป.1 10 6 16
ป.2 8 7 15
ป.3 8 3 11
ป.4 8 7 15
ป.5 6 8 14
ป.5 9 3 12
รวม ประถม 49 34 83
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 59 44 103
แผนที่โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)