ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองสีนวล

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 10 15
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 10 4 14
รวม อนุบาล 15 14 29
ป.1 3 7 10
ป.2 4 8 12
ป.3 1 7 8
ป.4 9 1 10
ป.5 4 7 11
ป.5 9 3 12
รวม ประถม 30 33 63
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 45 47 92
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองสีนวล