ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองปรือ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 6 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 4 8
รวม อนุบาล 8 10 18
ป.1 12 12 24
ป.2 8 9 17
ป.3 7 7 14
ป.4 6 7 13
ป.5 5 2 7
ป.5 6 4 10
รวม ประถม 44 41 85
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 52 51 103
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองปรือ