ข้อมูลโรงเรียนวัดชัฏใหญ่

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 5 3 8
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 3 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 6 8
รวม อนุบาล 11 12 23
ป.1 2 6 8
ป.2 5 1 6
ป.3 0 5 5
ป.4 4 3 7
ป.5 7 1 8
ป.5 2 3 5
รวม ประถม 20 19 39
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 31 31 62
แผนที่โรงเรียนวัดชัฏใหญ่