ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 11 9 20
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 4 10
รวม อนุบาล 17 13 30
ป.1 13 7 20
ป.2 10 12 22
ป.3 15 6 21
ป.4 4 4 8
ป.5 8 10 18
ป.5 13 19 32
รวม ประถม 63 58 121
ม.1 9 16 25
ม.2 21 15 36
ม.3 26 16 42
รวม มัธยม 56 47 103
รวม ทั้งหมด 136 118 254
แผนที่โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)