ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 4 1 5
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 2 5
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 1 7
รวม อนุบาล 13 4 17
ป.1 2 3 5
ป.2 7 2 9
ป.3 4 5 9
ป.4 4 0 4
ป.5 7 2 9
ป.5 3 5 8
รวม ประถม 27 17 44
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 40 21 61
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)