ข้อมูลโรงเรียนบ้านกล้วย

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2 3 5
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 2 8
รวม อนุบาล 8 5 13
ป.1 6 4 10
ป.2 8 2 10
ป.3 3 2 5
ป.4 5 0 5
ป.5 3 1 4
ป.5 2 3 5
รวม ประถม 27 12 39
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 35 17 52
แผนที่โรงเรียนบ้านกล้วย