ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 10 15
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 3 7
รวม อนุบาล 9 13 22
ป.1 1 6 7
ป.2 8 7 15
ป.3 3 4 7
ป.4 4 2 6
ป.5 4 4 8
ป.5 6 2 8
รวม ประถม 26 25 51
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 35 38 73
แผนที่โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา