ข้อมูลโรงเรียนบ้านท่ามะขาม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 24 23 47
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 25 23 48
รวม อนุบาล 49 46 95
ป.1 34 36 70
ป.2 32 28 60
ป.3 25 26 51
ป.4 32 24 56
ป.5 23 27 50
ป.5 30 20 50
รวม ประถม 176 161 337
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 225 207 432
แผนที่โรงเรียนบ้านท่ามะขาม