ข้อมูลโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 19 9 28
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 18 16 34
รวม อนุบาล 37 25 62
ป.1 20 19 39
ป.2 24 17 41
ป.3 16 25 41
ป.4 21 18 39
ป.5 22 6 28
ป.5 17 17 34
รวม ประถม 120 102 222
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 157 127 284
แผนที่โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)