ข้อมูลโรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 6 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 9 17
รวม อนุบาล 13 15 28
ป.1 7 5 12
ป.2 5 4 9
ป.3 9 4 13
ป.4 7 4 11
ป.5 4 2 6
ป.5 9 1 10
รวม ประถม 41 20 61
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 54 35 89
แผนที่โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์