ข้อมูลโรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 5 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 4 6
รวม อนุบาล 7 9 16
ป.1 9 4 13
ป.2 6 6 12
ป.3 3 7 10
ป.4 1 2 3
ป.5 0 1 1
ป.5 6 4 10
รวม ประถม 25 24 49
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 32 33 65
แผนที่โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ