ข้อมูลโรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 4 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 6 13
รวม อนุบาล 16 10 26
ป.1 5 10 15
ป.2 7 2 9
ป.3 7 7 14
ป.4 8 2 10
ป.5 4 7 11
ป.5 2 5 7
รวม ประถม 33 33 66
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 49 43 92
แผนที่โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี