ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 15 24
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 12 16 28
รวม อนุบาล 21 31 52
ป.1 19 13 32
ป.2 11 15 26
ป.3 22 21 43
ป.4 19 16 35
ป.5 27 18 45
ป.5 19 23 42
รวม ประถม 117 106 223
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 138 137 275
แผนที่โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178