ข้อมูลโรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 2 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 11 7 18
รวม อนุบาล 16 9 25
ป.1 9 14 23
ป.2 8 9 17
ป.3 10 5 15
ป.4 12 6 18
ป.5 6 10 16
ป.5 6 12 18
รวม ประถม 51 56 107
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 67 65 132
แผนที่โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)