ข้อมูลโรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 6 4 10
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 0 3
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 2 11
รวม อนุบาล 18 6 24
ป.1 4 12 16
ป.2 0 10 10
ป.3 3 4 7
ป.4 5 5 10
ป.5 3 6 9
ป.5 7 5 12
รวม ประถม 22 42 64
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 40 48 88
แผนที่โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)