ข้อมูลโรงเรียนวัดสระสี่มุม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 1 2 3
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2 4 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 1 3 4
รวม อนุบาล 4 9 13
ป.1 2 3 5
ป.2 3 4 7
ป.3 3 2 5
ป.4 5 1 6
ป.5 3 6 9
ป.5 5 6 11
รวม ประถม 21 22 43
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 25 31 56
แผนที่โรงเรียนวัดสระสี่มุม