ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 15 9 24
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 18 16 34
รวม อนุบาล 33 25 58
ป.1 12 16 28
ป.2 5 11 16
ป.3 8 9 17
ป.4 8 12 20
ป.5 19 13 32
ป.5 6 8 14
รวม ประถม 58 69 127
ม.1 9 12 21
ม.2 10 5 15
ม.3 8 9 17
รวม มัธยม 27 26 53
รวม ทั้งหมด 118 120 238
แผนที่โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)