ข้อมูลโรงเรียนวัดตาผา

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 2 3
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 4 7
รวม อนุบาล 4 6 10
ป.1 2 4 6
ป.2 2 1 3
ป.3 2 0 2
ป.4 2 0 2
ป.5 2 1 3
ป.5 6 0 6
รวม ประถม 16 6 22
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 20 12 32
แผนที่โรงเรียนวัดตาผา