ข้อมูลโรงเรียนวัดหุบกระทิง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 18 14 32
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 25 20 45
รวม อนุบาล 43 34 77
ป.1 22 26 48
ป.2 33 16 49
ป.3 27 20 47
ป.4 28 25 53
ป.5 30 21 51
ป.5 27 19 46
รวม ประถม 167 127 294
ม.1 23 12 35
ม.2 17 30 47
ม.3 24 9 33
รวม มัธยม 64 51 115
รวม ทั้งหมด 274 212 486
แผนที่โรงเรียนวัดหุบกระทิง