ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 17 20 37
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 25 15 40
รวม อนุบาล 42 35 77
ป.1 16 16 32
ป.2 17 17 34
ป.3 18 19 37
ป.4 16 18 34
ป.5 17 14 31
ป.5 18 22 40
รวม ประถม 102 106 208
ม.1 26 25 51
ม.2 35 16 51
ม.3 23 10 33
รวม มัธยม 84 51 135
รวม ทั้งหมด 228 192 420
แผนที่โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)