ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองปลาดุก

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2 5 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 2 8
รวม อนุบาล 8 7 15
ป.1 1 2 3
ป.2 6 3 9
ป.3 1 7 8
ป.4 3 3 6
ป.5 0 4 4
ป.5 3 3 6
รวม ประถม 14 22 36
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 22 29 51
แผนที่โรงเรียนวัดหนองปลาดุก