ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 11 7 18
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 11 9 20
รวม อนุบาล 22 16 38
ป.1 16 5 21
ป.2 15 6 21
ป.3 15 4 19
ป.4 16 10 26
ป.5 5 16 21
ป.5 15 13 28
รวม ประถม 82 54 136
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 104 70 174
แผนที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ