ข้อมูลโรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 2 2 4
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 8 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 4 8
รวม อนุบาล 9 14 23
ป.1 6 3 9
ป.2 2 1 3
ป.3 4 2 6
ป.4 3 1 4
ป.5 2 3 5
ป.5 1 0 1
รวม ประถม 18 10 28
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 27 24 51
แผนที่โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224