ข้อมูลโรงเรียนบ้านลาดใหญ่

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 4 9
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 4 7
รวม อนุบาล 8 8 16
ป.1 2 3 5
ป.2 6 6 12
ป.3 3 3 6
ป.4 1 5 6
ป.5 1 2 3
ป.5 2 6 8
รวม ประถม 15 25 40
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 23 33 56
แผนที่โรงเรียนบ้านลาดใหญ่