ข้อมูลโรงเรียนวัดหุบกระทิง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 0
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 0
รวม อนุบาล 0 0 0
ป.1 0
ป.2 0
ป.3 0
ป.4 0
ป.5 0
ป.5 0
รวม ประถม 0 0 0
ม.1 0
ม.2 0
ม.3 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 0 0 0
แผนที่โรงเรียนวัดหุบกระทิง