ข้อมูลโรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 5 9
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 3 5
รวม อนุบาล 6 8 14
ป.1 5 5 10
ป.2 6 3 9
ป.3 5 7 12
ป.4 4 3 7
ป.5 4 4 8
ป.5 9 1 10
รวม ประถม 33 23 56
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 39 31 70
แผนที่โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)