ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 7 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 7 15
รวม อนุบาล 12 14 26
ป.1 6 3 9
ป.2 2 4 6
ป.3 5 3 8
ป.4 6 4 10
ป.5 2 4 6
ป.5 4 3 7
รวม ประถม 25 21 46
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 37 35 72
แผนที่โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)