ข้อมูลโรงเรียนวัดทำนบ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 4 8
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 2 7
รวม อนุบาล 9 6 15
ป.1 2 3 5
ป.2 6 7 13
ป.3 4 2 6
ป.4 4 8 12
ป.5 2 6 8
ป.5 4 9 13
รวม ประถม 22 35 57
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 31 41 72
แผนที่โรงเรียนวัดทำนบ