ข้อมูลโรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 2 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 5 10
รวม อนุบาล 9 7 16
ป.1 6 3 9
ป.2 4 3 7
ป.3 5 1 6
ป.4 4 7 11
ป.5 2 3 5
ป.5 6 3 9
รวม ประถม 27 20 47
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 36 27 63
แผนที่โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม