ข้อมูลโรงเรียนวัดระฆังทอง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2 6 8
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 1 7
รวม อนุบาล 8 7 15
ป.1 7 8 15
ป.2 2 7 9
ป.3 9 4 13
ป.4 11 6 17
ป.5 1 6 7
ป.5 3 2 5
รวม ประถม 33 33 66
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 41 40 81
แผนที่โรงเรียนวัดระฆังทอง