ข้อมูลโรงเรียนบ้านเขาแหลม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 7 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 12 4 16
รวม อนุบาล 16 11 27
ป.1 12 12 24
ป.2 10 8 18
ป.3 6 5 11
ป.4 5 6 11
ป.5 8 6 14
ป.5 12 4 16
รวม ประถม 53 41 94
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 69 52 121
แผนที่โรงเรียนบ้านเขาแหลม